MR

Wij hebben een MR (Medezeggenschapsraad) op het Niftarlake. De MR vertegenwoordigt leerlingen, ouders en personeel. Zij toetsen het beleid van de school en hebben instemmingsrecht en adviesrecht richting het bevoegd gezag van het Niftarlake. Ze praten mee over inhoud en uitvoering van het onderwijs op school. Iedere leerling, ouder of medewerker op het Niftarlake kan de MR benaderen om een vraag of een bepaald onderwerp op de agenda te zetten.
De leden van de MR zijn als volgt:

Personeelsgeleding:
Nina van Asselt
Lisa Bakker
Myrthe Doeve
Guus Dreu
Jasper Haenen
Oscar van Son

Leerlinggeleding:
Andy Kalkhoven
Alexander van den Tempel
Jesse Meijer

Oudergeleding:
Ady Hoitink
Leonie Oude Essink
Jorijn Tragter

De MR is via mail te bereiken op: mr@niftarlake.nl.

Notulen 2024:
01. Notulen MR 15-01-24
02. Notulen MR 04-03-2024
03. Notulen MR 18-3-24
04. Notulen MR 8-4-2024
05. notulen MR 3-6-24

Notulen 2023:
Notulen MR-vergadering 26-6-23
notulen 5 juni 2023
notulen 11 april 2023
notulen 21 november
Notulen MR 2-10-2023