Begeleiding

Het Niftarlake College heeft de ambitie om voor alle leerlingen passend onderwijs te verzorgen.

Onze missie is om je op te leiden om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving vanuit jouw kracht en jouw talent. Daarom geven wij onderwijs dat je uitdaagt en uitgaat van jouw kwaliteit, rekening houdend met jouw persoonlijke mogelijkheden.

Aan het begin van elk schooljaar stellen we samen met jou en je ouders of begeleiders jouw doelen op. Om deze doelen te bereiken maken we een aantal belangrijke afspraken:

  • Je neemt initiatief als je extra uitdaging of hulp nodig hebt.
  • Jouw mentor kent je en vertrouwt op jouw inzet en eerlijkheid.
  • Jouw ouders nemen initiatief als zij informatie nodig hebben of willen delen.

Wat doen wij dan?

  • Je hebt een mentor die er voor jou is (in de brugklas heb je daarnaast nog een leerlingmentor).
  • Je start het jaar altijd met een gesprek met je mentor en je ouders.
  • Halverwege het jaar check je je doelen met je mentor en je ouders.
  • Je hebt mentorles.
  • Je hebt individuele gesprekken met je mentor.
  • We volgen jouw vorderingen.

Wat als je extra steun nodig hebt?

De mentor kan hulp vragen bij experts, zoals een vertrouwenspersoon. Er is een team passend onderwijs wat uit verschillende invalshoeken naar de leerling kan kijken.

 

Team passend onderwijs en extra ondersteuning

Elke mentor is getraind om leerlingen en groepsprocessen te kunnen begeleiden. We zijn erop gericht om vroegtijdig eventuele belemmeringen in jouw leerproces te kunnen signaleren. Dit doen we samen.

Elke vakdocent heeft zicht op de mogelijkheden van een leerling binnen zijn vak en differentieert op inhoud, tempo en leerstijl. Mocht de gedifferentieerde aanpak jou niet voldoende helpen dan kan de vakdocent advies vragen bij de mentor. De mentor neemt deze informatie mee in het gesprek met jou en je ouders. Na dit gesprek wordt gezamenlijk de benodigde aanpak vastgesteld. Indien er extra ondersteuning nodig is kan dit besproken worden in het team passend onderwijs en wordt er samen een persoonlijk onderwijs perspectief plan opgesteld (OPP).


Team passend onderwijs
Het team passend onderwijs bestaat uit experts die vanuit verschillende invalshoeken naar jou of jouw functioneren kunnen kijken. Dit team wordt aangestuurd door de zorgcoördinator Jolanda Willemsen.

Interne leden van het team passen onderwijs:
teammentoren;
schoolmaatschappelijk werker;
arrangementsbegeleider/remedial teacher;
vertrouwenspersonen;
faalangsttrainers;
begeleider Passend onderwijs vanuit Sterk VO.

Externe leden van het team passend onderwijs (per situatie inzetbaar):
jeugdarts;
leerplichtambtenaar;
wijkagent;
externe instanties (bijvoorbeeld buurtzorg jong of een huiswerkbeleidingsinstituut).


Het Niftarlake College is onderdeel van het samenwerkingsverband Sterk-VO. Het ondersteuningsplan van het Niftarlake College, volgens het format van Sterk-Vo vind je hier.