Begeleiding

Het Niftarlake College heeft de ambitie om voor alle leerlingen passend onderwijs te verzorgen.

Onze missie is om je op te leiden om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving vanuit jouw kracht en jouw talent. Daarom geven wij onderwijs dat je uitdaagt en uitgaat van jouw kwaliteit, rekening houdend met jouw persoonlijke mogelijkheden.

Aan het begin van elk schooljaar stellen we samen met jou en je ouders of begeleiders jouw doelen op. Om deze doelen te bereiken maken we een aantal belangrijke afspraken:

  • Je neemt initiatief als je extra uitdaging of hulp nodig hebt.
  • Jouw mentor kent je en vertrouwt op jouw inzet en eerlijkheid.
  • Jouw ouders nemen initiatief als zij informatie nodig hebben of willen delen.

Wat doen wij dan?

  • Je hebt een mentor die er voor jou is (in het eerste jaar van de tweejarige brugklas heb je daarnaast nog een leerlingmentor).
  • Je start het jaar altijd met een gesprek met je mentor en je ouders.
  • Halverwege het jaar check je je doelen met je mentor en je ouders.
  • Je hebt mentorles.
  • Je hebt individuele gesprekken met je mentor.
  • We volgen jouw vorderingen.

Wat als je extra ondersteuning nodig hebt?

Elke vakdocent heeft zicht op de mogelijkheden van een leerling binnen zijn vak en differentieert op inhoud, tempo en leerstijl. Mocht de gedifferentieerde aanpak jou niet voldoende helpen dan kan de vakdocent advies vragen bij de mentor.

Elke mentor is getraind om vroegtijdig belemmeringen in jouw leerproces te signaleren en zal daarover met je in gesprek gaan. Daarnaast kun jij ook altijd met vragen bij je mentor terecht. Wanneer jij een hulpvraag hebt kijk je eerst met je mentor of je samen tot passende ondersteuning kunt komen. Als deze inzet onvoldoende effect heeft vraagt de mentor de teamcoordinator erbij om mee te denken. Samen pas je waar wenselijk je plan van aanpak aan.

Wanneer vervolgens blijkt dat dit onvoldoende resultaat voor je oplevert vraagt de teamcoördinator de zorgcoördinator erbij om mee te denken. Samen onderzoeken jullie of extra ondersteuning nodig is en de zorgcoördinator kijkt of de benodigde expertise binnen of buiten de school passend en mogelijk is. Vervolgens coördineert de zorgcoördinator de inzet daarvan.

Met toestemming van ouders kunnen onze externe kernpartners ook nog met ons meedenken (EZAT overleg met kernpartners).

Voor leerlingen èn ouders is het eerste aanspreekpunt dus de mentor.

 

Team passend onderwijs
Het team passend onderwijs bestaat uit experts die vanuit verschillende invalshoeken naar jou of jouw functioneren kunnen kijken.

Interne leden van het team passend onderwijs:
Zorgcoördinatoren
teammentoren;
schoolmaatschappelijk werker;
arrangementsbegeleiders
vertrouwenspersonen;
faalangsttrainers;
begeleider Passend onderwijs vanuit Sterk VO.

Externe leden van het team passend onderwijs (per situatie inzetbaar):
jeugdarts;
leerplichtambtenaar;
wijkagent;
externe instanties (bijvoorbeeld buurtzorg jong of een huiswerkbeleidingsinstituut).

 

Het Niftarlake College is onderdeel van het samenwerkingsverband Sterk-VO. Het ondersteuningsplan van het Niftarlake College, volgens het format van Sterk-Vo vind je onder Reglementen/Protocollen op onze website.