Toelatingsprocedure

Toelating van de leerlingen

Wij hanteren de POVO procedure Stichtse Vecht die is afgesproken in het samenwerkingsverband Sterk VO.
We houden ons aan de afgesproken data van de POVO jaarkalender ten aanzien van de oriëntatie, aanmelding en behandeling van de aanmeldingen.
Wanneer we hebben besloten de leerling toe te laten maken wij dit schriftelijk bekend aan de ouders van de leerling en aan de basisschool.
We kunnen een leerling om de volgende redenen afwijzen:

  • Het basisschooladvies komt niet overeen met het onderwijsaanbod van onze school.
  • Het loket Passend Onderwijs advies komt niet overeen met het onderwijsaanbod van onze school.
  • De leerling voldoet niet aan de criteria die we hebben vastgesteld in ons postcodebeleid. Het Niftarlake College plaatst geen leerlingen die wonen in het gebied binnen de ring (Zuilense ring/A2/A27). Dit omvat de postcodes: 3511 t/m 3573. Uitzondering hierop zijn alle postcodes in Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Wanneer er sprake is van overaanmelding en er moet geloot worden, dan loten zij wel mee als Utrechtse leerlingen. Leerlingen die op het moment van aanmelding op een basisschool in Stichtse Vecht zitten, maar wonen in bovengenoemd postcodegebied binnen de ring, tellen mee als leerlingen uit Stichtse Vecht. We willen deze leerlingen de gelegenheid geven om samen met klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes onze school te bezoeken.  Dit beleid is geformuleerd in samenspraak met de Stichting Technasium en ons bestuur van de Willibrordstichting.

Soms willen er veel meer leerlingen naar het Niftarlake dan er geplaatst kunnen worden. Dan moet er geloot worden. Vroeger hadden leerlingen met een oudere broer of zus op het Niftarlake, voorrang bij het loten. Dat is nu niet meer zo. Leerlingen in groep 8 kiezen zelf voor de school die het beste bij hen past en dat kan voor hen anders zijn dan voor een broer of zus.

Hoe worden leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte toegelaten?

Het Niftarlake College heeft mogelijkheden voor hulp aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ouders kunnen voorafgaand aan de aanmelding informatie opvragen bij onze school bij de zorgcoördinator. Deze gesprekken hebben een vrijblijvend en informatief karakter. Aanmelding wordt gedaan door de basisschool. De zorgcoördinator inventariseert de extra ondersteuningsbehoefte met ouders en de leerkracht van de basisschool.

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden, dan zoekt de school voor voortgezet onderwijs van aanmelding met de leerling en de ouders naar een passend alternatief aanbod binnen het samenwerkingsverband VO. Bijvoorbeeld aanvullende ondersteuning op een school voor voortgezet speciaal onderwijs of onderwijs in een andere setting zoals het OPDC Utrecht.
Het kan ook zijn dat een leerling een sterk wisselende ontwikkeling laat zien. In zo’n situatie kan de basisschool contact opnemen met het Loket Passend Onderwijs om de mogelijkheden van deze leerling in het voortgezet onderwijs te bespreken.