Werken bij het Niftarlake

Werken bij het Niftarlake

Wil je werken bij het Niftarlake College? Dan kom je terecht op een school die in beweging is. Onze school met ruim 1680 leerlingen biedt klassikaal onderwijs maar we hebben daarnaast verschillende vormen van vernieuwend onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve werkplaats voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen (in het kader van ons Technasium), het vak Communicatie en Cultuur en andere meer projectmatige onderwijsvormen. In mavo 2 krijgen onze leerlingen een door ons ontwikkeld en geïntegreerd vak ‘Toekomst is Nu’ (TiN) en in ons nieuwe brugklasgebouw is een prachtig lab te vinden. Alle leerlingen in de onderbouw hebben inmiddels een iPad, ter ondersteuning van differentiatie in de lessen. Dit geldt  ook voor een deel van de bovenbouw.

Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie. Er is nauw contact met je teamleden en leidinggevende. Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten.

Op het Niftarlake College werkt iedereen op donderdag. We geven les tot circa 15.00 uur en daarna is er ruimte voor overleg en ontwikkeling.

Ben je een Niftarlaker, dan ben je iemand met een open en ontwikkelingsgerichte houding. Je bent iemand die graag meedenkt over de gezamenlijke pedagogische aanpak van leerlingen en bereid te reflecteren en te professionaliseren.

Kernwaarden

Ontwikkelingsgericht – Binding – Verantwoordelijkheid

Per functieprofiel worden verschillende niveaus van verantwoordelijkheid gevraagd. Je krijgt in een onderwijsteam veel zeggenschap over de invulling van het onderwijs in de desbetreffende afdeling.

 Schooldoelen:

 In het schoolplan van het Niftarlake College hebben wij ons ten doel gesteld het leren zichtbaar te maken en leerlingen uit te dagen.

  • De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld.
  • De leerling neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar leerproces.
  • We maken leren betekenisvol door thematisch onderwijs en/of vak integratie.
  • In de lesstof en in de verwerking daarvan besteden we expliciet aandacht aan 21st Century skills.
  • Leerling, ouder(s) en mentor hebben in beeld aan welke ontwikkelpunten de leerling wil/moet werken.

 Om deze doelen concreet te vertalen naar onze onderwijspraktijk hebben wij in ontwikkelingsgerichte rubriks en docentcriteria vastgesteld wat wij graag terug zien in onze lessen. Daarnaast zijn we het komende schooljaar bezig met ontwikkeling richting verlengde lessen en een versterkt determinatieproces in klas 1 en 2.

 Solliciteren of meer weten?

Vanuit bovenstaande kernwaarden én de missie van de school dagen we je uit om je sollicitatie eruit te laten springen!

We waarderen eigenheid en zien graag in jouw sollicitatie wat je drijfveer is, jouw enthousiasme, creativiteit en persoonlijkheid.

Een brief mag uiteraard, maar we zien graag een andere vorm waarin je een korte pitch geeft waarom jij graag een bijdrage wil leveren aan ons onderwijs.

We zoeken naar collega’s met verschillende talenten zodat er in onze teams mensen werken die elkaar aanvullen en inspireren.

Je kunt je sollicitatie richten aan de waarnemend rector, dhr. E. Visser MEM, via sollicitatie@niftarlake.nl.

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Lisette Smallenburg, personeelsfunctionaris, via 085-7608300 of sollicitatie@niftarlake.nl

 

Vacatures

vacature docent muziek

vacature docent Engels

vacature docent economie

Vacature vrijwilligers oproepbasis

Open sollicitaties

Open sollicitaties zijn altijd welkom. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk je wensen en mogelijkheden aan. Je kunt de sollicitatie per mail versturen naar: sollicitatie@niftarlake.nl.