Reglementen/protocollen

Bekijk hier ons privacy-statement.

Bekijk hier de bevorderingsnormen 2020-2021.

Bekijk hier het examenreglement.

Bekijk hier het leerlingenstatuut.

Bekijk hier het antipestprotocol.

Bekijk hier het dyslexieprotocol.

Bekijk hier het SchoolOndersteuningsPlan.

Bekijk hier de klachtenregeling.

Bekijk hier het protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Bekijk hier het protocol Maatregelen, schorsing en verwijdering