Ziek, absent en verlof

Ziek?

Ben je ziek en kan je niet naar school komen? Dan spreekt een van je ouder(s)/verzorger(s) dat voor 8:15 uur in op de voicemail van school (085-7608300). Het wordt dan in Magister verwerkt. Ze spreken jouw naam, klas, reden en de verwachte duur van ziekte in. Voor ziekmelden voor de hele dag kunnen je ouder(s)/verzorger(s) ook de optie “afwezigheid” in de Magister app gebruiken. Onder “melden” kunnen ze jou dan voor de hele dag ziekmelden. Deze optie is alleen voor ziekmelden voor een hele dag, voor alle andere afspraken kunnen ze de voicemail van school inspreken.

Ziek tijdens PTA toetsen of examen?

In de bovenbouw krijg je te maken met het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
Ziekmeldingen voor SE-toetsen en examens worden, net als bij de reguliere lessen, via de Magisterapp of telefonisch op het algemene nummer van de school gedaan. Let op: ziekmelden kan uiterlijk tot een halfuur voor aanvang van de toets. Uiteraard hopen we dat dit niet nodig zal zijn!

Ziek naar huis?

Voel je je ziek en wil je naar huis? Dan ga je eerst langs de receptie om je af te melden. Zij bellen dan naar huis om te melden dat je naar huis komt. Ben je de volgende dag nog ziek? Laat je ouder(s)/verzorger(s) dan de voicemail van de school inspreken of gebruik maken van de Magister app, zoals hierboven beschreven.

Tandarts- of doktersafspraak?

Wil je een tandarts- of doktersafspraak maken? Plan je afspraak dan buiten de reguliere lestijden en niet in een PTA/PTO week. Lukt dit echt niet, plan het dan aan begin of eind van de dag en vraag je ouder(s)/verzorger(s) het voorafgaand aan deze afspraak door te geven aan school. Zij kunnen hiervoor de voicemail van school (085-7608300) inspreken.

Te laat met reden?

Als je niet in de les kan zijn vanwege bijvoorbeeld een dringend doktersbezoek spreekt een van je ouder(s)/verzorger(s), voorafgaand aan deze afspraak, de voicemail van school in. Bij aankomst op school haal je bij de receptie een briefje en ga je snel naar je les.

Verlof?

Wil je verlof aanvragen dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) dit doen door het verlofformulier in te vullen en te ondertekenen. Het ondertekende formulier kan, inclusief de benodigde bijlage(n) (bijvoorbeeld een kopie van een trouwkaart, theorie-of praktijkexamen, etc.), worden gemaild naar de verzuimcoördinator, mevrouw F. D. van Schaik. Haar e-mailadres is verzuim@niftarlake.nl
Het verlof moet minimaal drie weken voor de verlofdatum zijn aangevraagd. Verlof kan alleen toegekend worden als dit aansluit bij de leerplichtwet.

Lees hier meer over het verzuimbeleid van het Niftarlake.