Mijn Niftarlake voor leerlingen en ouders

Bijles geven of krijgen op het Niftarlake

Op het Niftarlake kun je je opgeven om bijles te geven en om bijles te krijgen. Klik hier voor de bijles pagina.

Bevorderingsnormen

Binnenkort treft u hier de bevorderingsnormen 2020-2021.

Lessentabel

Bekijk hier de lessentabel 2020-2021.

Geprogrammeerde onderwijstijd

Bekijk hier de geprogrammeerde 0nderwijstijd 2020-2021

Magister

Klik hier om naar Magister te gaan, en hier voor de handleiding.

MR

Wij hebben een MR (Medezeggenschapsraad) op het Niftarlake. De MR wordt vertegenwoordigd door leerlingen, ouders en personeelsleden. Wij toetsen het beleid van de school en hebben instemmingsrecht en adviesrecht richting het bevoegd gezag van het Niftarlake. We praten mee over inhoud en uitvoering van het onderwijs op school. Iedere leerling, ouder of medewerker op het Niftarlake kan ons benaderen om een vraag of een bepaald onderwerp op de agenda te zetten.
Namens het personeel nemen Willemijn Kleine , Jasper Haenen, Lisa Bakker, Franke Kaljee, Guus Dreu en Eric van den Berg zitting in de MR. Namens de ouders nemen Agnes van der Biezen, Ingrid van der Velden en Gerard Boons zitting in de MR en namens de leerlingen nemen Ralph Megens, Britte Attema en Andy Kalkhoven zitting in de MR.

Ouderbijdrage

Naast het verzorgen van regulier onderwijs maakt het Niftarlake College zich sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten. Deze hebben als doel een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat, maar ook aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Deze activiteiten moeten uiteraard bekostigd worden. Dit zijn de zogenaamde schoolkosten. De school verzoekt ouders voor deze schoolkosten een ouderbijdrage te betalen. Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, ouders zijn derhalve niet verplicht deze te betalen.

Lees hier meer informatie over de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020.

Ouderraad

De ouderraad van het Niftarlake College is georganiseerd door ouders en voor ouders. De ouderraad bestaat uit circa 5 ouders. Jaarlijks wisselt een aantal ouders omdat leerlingen na hun eindexamen de school verlaten.
Vanuit de ouderraad leveren we een bijdrage aan allerlei activiteiten die we op onze school organiseren. Voorbeelden zijn de open dag, de actiedagen, de diploma-uitreiking, de studiekeuzemarkt en het verzorgen van de kerstversiering. Jaarlijks organiseren we een thema-avond voor alle ouders.
Ouders kunnen de ouderraad altijd benaderen, bijvoorbeeld om goede ideeën door te geven.
We zijn bereikbaar via ouderraad@niftarlake.nl.

Printserver

Klik hier voor de printserver.

Programma van toetsing en afsluiting

Bekijk hier het PTA.

Programma van toetsing onderbouw

Bekijk hier het PTO.