Programma van Toetsing Onderbouw

In de onderbouw werken we volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO). Hierin staat precies welke toetsen je krijgt per vak en hoeveel ze meetellen in je overgangscijfer.

Binnenkort treft u hier de PTO boekjes van 2021-2022 gepubliceerd.