Programma van Toetsing Onderbouw

In de onderbouw werken we volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO). Hierin staat precies welke toetsen je krijgt per vak en hoeveel ze meetellen in je overgangscijfer.

PTO boekje Mavo-Havo 1
PTO boekje Havo-Atheneum 1
PTO boekje Atheneum 1
PTO boekje Mavo 2
PTO boekje Havo 2
PTO boekje Atheneum 2
PTO boekje Havo 3
PTO boekje Atheneum 3