Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderbijdrage 2023-2024

Het Niftarlake College ontvangt van de overheid de financiële middelen die nodig zijn voor het verzorgen van onderwijs en het verstrekken van leermiddelen. Daarnaast biedt de school een aantal activiteiten en voorzieningen die niet door de overheid worden vergoed. Ze hebben ten doel een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat, alsmede de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Voor deze activiteiten wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Er wordt hierbij rekening gehouden met de per 1 augustus 2021 van kracht zijnde wijziging op de Wet Vrijwillige Ouderbijdrage. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

De ouders van de Medezeggenschapsraad hebben vooraf ingestemd met de doeleinden en de aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagde vrijwillige bijdragen.

Werkwijze

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen aan het begin van het schooljaar een e-mail met daarin een persoonlijke link naar de factuur/facturen. Dit is een beveiligde omgeving.

Binnen deze omgeving kunnen ouder(s)/verzorger(s) aangeven welke onderdelen van de vrijwillige ouderbijdragen zij willen voldoen. Er wordt bij ieder onderdeel van de factuur aangegeven waarvoor het bedrag wordt gevraagd.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf een betalingsmethode kiezen. De vrijwillige ouderbijdrage kan worden voldaan door middel van iDeal of een handmatige overboeking. In dat laatste geval kunnen ouder(s)/verzorger(s) een factuur opslaan of printen voor hun administratie. Er kan worden gekozen voor een betaling in termijnen. Indien daarvoor wordt gekozen, wordt er voor iedere termijn een herinnering verzonden.

Solidariteitsfonds

Graag vragen wij uw aandacht voor het solidariteitsfonds. Wij willen als Niftarlake College graag dat elke leerling zonder zorgen kan deelnemen aan alle activiteiten. Daarbij vragen wij uw hulp.

Wij merken dat sommige ouders/verzorgers moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden. Gelukkig bestaat de Stichting Leergeld, die ouders tegemoet komt bij de aanschaf van bijvoorbeeld een fiets of een iPad. Ook bestaat de U-Pas, welke vaak gebruikt wordt voor schoolkosten. De tegemoetkoming vanuit de Stichting Leergeld en de U-Pas is echter niet altijd volledig toereikend.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage verloopt – zoals hierboven aangegeven – via een persoonlijke factuur. Op deze factuur kunt u aanvinken of u een vrijwillige bijdrage wilt leveren aan het solidariteitsfonds. Onze school besteedt uw bijdrage vervolgens aan leerlingen die op deze wijze wél gebruik kunnen maken van alle kansen die geboden worden.

Mocht u gebruik willen maken van het solidariteitsfonds, dan kunt u contact opnemen met de rector.

Wij hopen dat het solidariteitsfonds een steentje bijdraagt aan een samenleving met kansengelijkheid.

Hieronder vindt u de links naar informatie over:

Vrijwillige ouderbijdragen 2023-2024

Upas Stichting Leergelden en Kindpakket Stichtse Vecht