Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderbijdrage 2019-2020

Naast het verzorgen van regulier onderwijs maakt het Niftarlake College zich sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten. Deze hebben ten doel een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat, alsmede de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen.

Deze activiteiten moeten uiteraard bekostigd worden. De school verzoekt ouders voor deze kosten een ouderbijdrage te betalen. Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, ouders zijn derhalve niet verplicht deze te betalen.

De ouders van de Medezeggenschapsraad hebben vooraf ingestemd met de doeleinden en de aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagde bedragen.

Werkwijze

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen aan het begin van het schooljaar een e-mail met daarin een persoonlijke link naar de factuur/facturen. Dit is een beveiligde omgeving.

Binnen deze omgeving kunnen ouder(s)/verzorger(s) aangeven welke onderdelen van de vrijwillige ouderbijdragen zij willen voldoen. Er wordt bij ieder onderdeel van de factuur aangegeven waarvoor het bedrag wordt gevraagd. Indien de deelname aan het programmaonderdeel afhangt van het voldoen van de bijdrage dan wordt dit vermeld.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf een betalingsmethode kiezen. De vrijwillige ouderbijdrage kan worden voldaan door middel van iDeal of een handmatige overboeking. In dat laatste geval kunnen ouder(s)/verzorger(s) een factuur opslaan of printen voor hun administratie. Er kan worden gekozen voor een betaling in termijnen. Indien daarvoor wordt gekozen, wordt er voor iedere termijn een herinnering verzonden.

Hieronder vindt u de links naar informatie over: