Eva Walvaart

“Er wordt goed naar ons geluisterd. Je wordt als gelijkwaardig gezien en je wordt door docenten met respect behandeld.”

Eva zit nu in havo vier. Zij heeft gekozen voor het vakkenpakket N & G en N & T. Dit houdt in dat zij alle bètavakken heeft, namelijk: biologie, scheikunde, wiskunde B, Nederlands, Engels, CKV, gym, levensbeschouwing, maatschappijleer en BSM. BSM is bewegen, sport en maatschappij. Je krijgt dan een opdracht die je met een groepje uitvoert. Je maakt bijvoorbeeld zelf een spel (dat lijkt op een bestaande sport maar je geeft er een eigen naam aan). We voeren dit met de hele klas uit en je moet je proces filmen. BSM is een onderdeel van het schoolexamen. Net als CKV en levensbeschouwing moet je dit met een voldoende afronden aan het eind van het vierde jaar.

Eva vertelt verder: “Havo vier vind ik erg meevallen, maar je moet wel doorwerken. Als je goed je huiswerk bijhoudt en meedoet in de les moet je het wel kunnen redden. Ik wil me eerst focussen op het halen van dit jaar, en daarna ga ik gericht kijken naar vervolgopleidingen. Ik kijk al een beetje wat voor opleidingen er zijn en we krijgen hier ook informatie over op school. Zo kan ik volgend jaar echt beslissen wat ik wil. Op dit moment denk ik erover om naar de pabo of naar de Alo te gaan. Ik vind mijn middelbareschooltijd heel erg snel gaan.”

“Ik doe gewoon mijn best. Ik probeer goed op te letten in de les, dat scheelt weer in het maken van huiswerk. We zijn begin dit schooljaar vier dagen naar Berlijn geweest. We hebben het zo leuk gehad! We sliepen in een hostel. Er zat aan deze reis ook een opdracht vast voor CKV: we moesten een verslag schrijven over iets van de cultuur en kunst in Berlijn. We moesten daarom veel foto’s maken.”

Zij vervolgt: “Het lijkt nog zo kortgeleden dat ik voor het Niftarlake koos. Ik wilde altijd al naar deze school. Met open dag voelde het al goed. Ik woon zelf in Maarssenbroek, dus dat is lekker dichtbij. Andere klasgenoten van toen gingen ook naar deze school. Wat ik nog mee wil geven aan nieuwe bruggers: doe goed je best, maak het gezellig met je vrienden en je docenten. Ook weer niet te, want je moet natuurlijk wel wat leren. Deze school is groot, maar dat merk je niet echt. Het is fijn dat er een brugklasgebouw is en dat je je eigen plek daar hebt. Doordat er een tweejarige brugklas is, is de kans veel groter dat je op jouw juiste niveau terecht komt.” Over de docenten zegt ze: “Er wordt goed naar ons geluisterd, naar wat wel en niet kan, naar al onze behoeftes. Je wordt als gelijkwaardig gezien en je wordt door docenten met respect behandeld.”