Diya van Poorten

"Doordat de telefoon in de kluis ligt kan ik me veel beter concentreren"

Diya zit op het Niftarlake sinds de brugklas. Zij heeft voor het Niftarlake gekozen omdat haar broer hier ook op school zit, ze dichtbij school woont en omdat haar oma hier heel lang heeft gewerkt in de schoonmaak, van 1980 tot 2016! Diya is dus min of meer opgegroeid met het Niftarlake.

Diya zit nu in drie havo en na het examen wil zij graag bij Acta gaan studeren (academie voor tandheelkunde in Amsterdam). Zij kwam op het idee toen zij een tijdje geleden haar beugel kreeg. Orthodontist worden of tandarts lijkt haar een heel interessant beroep en het lijkt haar een leuke studie.

Wat Diya heel leuk vindt aan het Niftarlake is dat zij heel veel vrienden heeft. Zij vindt de docenten aardig, ze leggen goed uit en ze geven veel tips. Er is veel ruimte om vragen te stellen. In havo drie gaan leerlingen van het Niftarlake op uitwisseling. Dit is een programma met scholen in het buitenland. Een week in het schooljaar komen leerlingen uit het buitenland hier in Nederland en de andere week gaan de Niftarlakers naar het buitenland. Ook Diya gaat hieraan meedoen, ze heeft er alvast heel veel zin in!

Van de brugklas herinnert zij zich dat ze het aparte brugklasgebouw heel fijn vond. De pauzes in het brugklasgebouw waren ook gezellig, ook de deviceloze tweede pauze. Dit hielp mee om vrienden te maken, omdat je met elkaar ging praten en spelletjes ging doen. In het hoofdgebouw praten de leerlingen vaker met elkaar dan dat ze op hun telefoon zitten.

Diya heeft nog wat tips voor nieuwe bruggers: ga niet op de grond zitten, niet rennen, niet met de iPad door de gangen lopen. Als je steeds online bent, maakt dat je niet echt populair in de school.

Dat de telefoon tijdens de schooldag in de kluis moet snapt Diya: ‘we kunnen ons nu veel beter concentreren.’

Kortom: Diya is heel tevreden, en ze heeft geen spijt van haar keuze voor het Niftarlake!