Schoolleiding

De schoolleiding van het Niftarlake bestaat uit twee directieleden en 4 afdelingsleiders. Per afdeling is de afdelingsleider verantwoordelijk voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs in zijn/haar afdeling.

Ter ondersteuning van de afdelingsleiders zijn er coördinatoren aangesteld die onder verantwoordelijkheid van de afdelingsleiders zorgen voor de organisatie van de afdelingen en de informatievoorziening naar ouders en leerlingen. De mentor is in eerste instantie altijd aanspreekpunt voor de ouders.

 

Rector de heer Erik Visser (waarnemend rector)
Conrector wordt momenteel niet ingevuld
Afdelingsleider Brugklassen mevrouw Marijke Könst
Afdelingsleider Mavo 2 t/m 4 de heer Michel Spittje
Afdelingsleider Havo 2 t/m 5 mevrouw drs. Femke Blom-Logman
Afdelingsleider Atheneum de heer Rogier Maas
Coördinator Brugklassen mevrouw Maxime van Wolffelaar
Coördinatoren Mavo mevrouw Eva Roseboom
Coördinator Havo onderbouw
mevrouw Saskia Lankhorst
Coördinator Havo bovenbouw
de heer Jeroen van Houte (vervanging van mevrouw Laura van der Holst)
Coördinator Atheneum mevrouw Erika Nap