Schoolleiding

De schoolleiding van het Niftarlake bestaat uit twee directieleden en 5 afdelingsleiders. Per afdeling is de afdelingsleider verantwoordelijk voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs in zijn/haar afdeling.

Ter ondersteuning van de afdelingsleiders zijn er coördinatoren aangesteld die onder verantwoordelijkheid van de afdelingsleiders zorgen voor de organisatie van de afdelingen en de informatievoorziening naar ouders en leerlingen. De mentor is in eerste instantie altijd aanspreekpunt voor de ouders.

 

Rector de heer Erik Visser
Conrector wordt momenteel niet ingevuld
Afdelingsleider Brugklassen mevrouw Marijke Könst
Afdelingsleider tweede leerjaar
de heer Frank Engelen
Afdelingsleider Mavo 2 t/m 4 de heer Michel Spittje
Afdelingsleider Havo 2 t/m 5 mevrouw drs. Femke Blom-Logman
Afdelingsleider Atheneum de heer Rogier Maas
Coördinator Brugklassen mevrouw Maxime van Wolffelaar
Coördinator tweede leerjaar
mevrouw Manon Bilsen
Coördinatoren Mavo mevrouw Eva Roseboom
Coördinator Havo onderbouw
mevrouw Rianne Groen (vervanging van mevrouw Saskia Lankhorst)
Coördinator Havo bovenbouw
mevrouw Laura van der Holst
Coördinator Atheneum mevrouw Erika Nap