NPO

Algemene informatie:

Let op wijzigingen:

  • Er is geen NPO op donderdag 9 en vrijdag 10 juni.
  • Vanaf 24 juni is er geen NPO meer.

Vakinhoudelijke ondersteuning:
Bedoeld voor extra uitleg, bijles, instructie, oefeningen, (examen)training of gewoon vragen over de stof en huiswerk. Handig voor wie moeite heeft met een vak en wat extra hulp kan gebruiken.

Cafés:
De cafés betreft een werkruimte waar leerlingen naar toe kunnen met vragen over een specifiek vak. Ze kunnen hier rustig hun (huis)werk maken en vragen stellen aan de docenten. In de cafés staat ook altijd iets te drinken en wat lekkers klaar. Een aantal cafés hebben een speciaal doel, zoals:

  • het studievaardighedencafé, speciaal voor plannen & organiseren,
  • het leescafé, voor begrijpend lezen, formuleren en taalvaardigheid,
  • het ontspanningscafé, voor sport, spel en ontspanning

Gang van zaken:
Een leerling spreekt met ouders en mentor af welke ondersteuning wenselijk is.
Ook met vakdocenten kunnen er afspraken worden gemaakt.
De namen van de leerlingen worden geregistreerd, zodat het voor mentoren zichtbaar is of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Uiteraard komt een leerling voorbereid naar de middaginvulling en volgen we onze gedragsregels, zoals gebruikelijk in de les.