Resultaten en examens

Resultaten en examens

Slagingspercentages

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016  
Niftarl. land Niftarl. land Niftarl. land Niftarl. land
Mavo 95 93 92 94 92 94 91 94
Havo 95 88 84 88 84 88 89 89
Atheneum 93 92 91 92 91 92 86 91

 

Instroom gegevens

Instroom in klas 1, schooljaar 2016-2017
Instroom in klas 1 aug 2016
Mavo / Havo 120
Havo / Atheneum 129
Atheneum 90

 

Doorstroom gegevens

Doorstroom schooljaar 2015-2016
totaal aantal leerlingen naar lagere afdeling binnen huidige afdeling naar hogere afdeling doub- leur extern geplaatst
1 Mavo/Havo 147 nvt 96% nvt nvt 4%
2 Mavo 119 nvt 90% 1% 2% 7%
3 Mavo 92 nvt 94% nvt 3% 3%
1 Havo/Atheneum 113 3% 92% nvt 1% 4%
2 Havo 146 2% 91% 3% 2% 2%
3 Havo 131 3% 92% nvt 4% 1%
4 Havo 154 nvt 93% nvt 7% nvt
1 Atheneum 41 2% 98% nvt nvt nvt
2 Atheneum 76 4% 95% nvt 1% nvt
3 Atheneum 70 7% 90% nvt nvt 3%
4 Atheneum 77 4% 93% nvt 2% 1%
5 Atheneum 46 5% 94% nvt 1 nvt

 

Voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) Het Niftarlake College heeft een laag percentage leerlingen dat de school voortijdig verlaat zonder starkwalificatie.

Schooljaar 2015-2016     Aantal VSV-ers Percentage (t.o.v. totale populatie)
2012-2013 1 0.07%
2013-2014 2 0.01%
2014-2015 0 0%
2015-2016 2 0,01%