Examenresultaten
xy

Team

Het Havo-team is verdeeld in een team voor de onderbouw en een team voor de bovenbouw. Deze docenten zijn allemaal gespecialiseerd om les te geven aan Havo-leeringen in bepaalde klassen. De docenten zorgen er voor dat de leerlingen niet alleen theorie krijgen en met hun hoofd bezig zijn. Ze zorgen er ook voor dat de leerlingen een groot deel van de les actief bezig zijn.

Een vaste groep Havo-leerlingen krijgt les van een vaste kern van docenten. De mentor is ook onderdeel van deze vaste kern van docenten. Leerlingen en docenten kennen elkaar daardoor goed en hebben goed contact met elkaar.