7.1 Aanmelden voor de brugklas

Op basis van het basisschooladvies welke bindend is, kunnen leerlingen aangemeld worden voor de brugklas. De aanmelding gebeurt via de basisschool. Een leerling heeft minimaal een vmbo-tl advies nodig om te worden toegelaten op het Niftarlake College. We volgen als school de POVO-procedure voor Stichtse Vecht.

Het Niftarlake College biedt Technasiumonderwijs aan op de havo en het atheneum en Bèta Challenge op de mavo. Om dit Technasium te kunnen starten zijn er door de Stichting Technasium en de Willibrordstichting voorwaarden gesteld betreffende de toelating van leerlingen. Afgesproken is dat het Niftarlake College geen leerlingen plaatst die woonachtig zijn in het gebied binnen de ring (Zuilense ring/A2/A27). Dit omvat de postcodes: 3511 t/m 3573. Uitzondering hierop zijn alle postcodes in Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Leerlingen die op op het moment van aanmelding op een basisschool in Stichtse Vecht zitten, maar wonen in bovengenoemd postcodegebied binnen de ring, kunnen zich wel aanmelden.

We willen deze leerlingen de gelegenheid geven om samen met klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes onze school te bezoeken. Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Stichtse Vecht. Deze zijn na te lezen in de POVO procedure. Vanaf het schooljaar 2021-2022 geldt er geen voorrangsregeling meer voor broertjes of zusjes. Hierdoor heeft iedereen evenveel kans.

 

Sluit dit hoofdstuk

7.2 Aanmelden voor instroom in andere klassen

Het aanmelden van leerlingen die de overstap willen maken naar het Niftarlake College gebeurt via de VO-school van herkomst. Voor leerlingen die willen overstappen van VO-school naar een andere VO-school, wordt jaarlijks een procedure opgesteld door SterkVO. De benodigde documenten worden door deze school op het platform Onderwijs Transparant VO-VO geplaatst. Als er plek is op de gewenste afdeling, ontvangen ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier van het Niftarlake.

7.2.1 Aanmelden voor doorstroom van mavo naar havo

Een leerling kan na de mavo doorstromen naar havo 4, mits het diploma is behaald voor 7 vakken. De decaan voert gesprekken over de passende profielkeuze in havo 4.
Doorstroom op het Niftarlake is gegarandeerd als een leerling dat voor 1 april laat weten. Na deze datum is dat alleen mogelijk als de school plek heeft in het desbetreffende leerjaar.
Voor alle doorstroomprocedures verwijzen wij graag naar de website.

7.2.2 Aanmelden voor doorstroom van havo naar atheneum

Een leerling die na de havo door wil stromen naar (of plaats wil nemen in) atheneum 5 kan dit door wet- en regelgeving zonder voorwaarden doen. Meer informatie over de overstap van havo naar atheneum is op te vragen bij de decaan.
Doorstroom op het Niftarlake is gegarandeerd als een leerling dat voor 1 april laat weten. Na deze datum is dat alleen mogelijk als de school plek heeft in het desbetreffende leerjaar.

Voor alle doorstroomprocedures verwijzen wij graag naar de website.

 

Sluit dit hoofdstuk