Aanmeldprocedure groep 8

Je kunt je voor de brugklas op het Niftarlake aanmelden via de basisschool. Je moet minimaal een vmbo tl (mavo)-advies hebben om te worden toegelaten. De leerkracht van groep 8 geeft tevens een advies in welke brugklas je het best geplaatst kan worden. Het advies van de basisschool is bindend. Het Niftarlake neemt de beslissing in welke brugklas je wordt geplaatst. We volgen hierbij de POVO procedure Stichtse Vecht. Deze procedure is ook voor je ouder(s)/verzorger(s) interessant om te lezen.

Wanneer is aanmelding niet mogelijk?

Het Niftarlake plaatst geen leerlingen die wonen in het gebied binnen de ring van Utrecht (Zuilense ring/A2/A27). Dit omvat de postcodes 3511 t/m 3573 met uitzondering van alle postcodes in Leidsche Rijn en de postcodes van Vleuten, De Meern en Haarzuilens.
Voor leerlingen die op een basisschool in Stichtse Vecht hebben gezeten en wonen in het bovengenoemde postcodegebied maken we een uitzondering. We willen hen wel in de gelegenheid stellen om samen met klasgenootjes van de basisschool te kiezen voor het Niftarlake.

Soms willen er veel meer leerlingen naar het Niftarlake dan er geplaatst kunnen worden. Dan moet er geloot worden. Vroeger had je, als je oudere broer of zus op het Niftarlake zat, voorrang bij het loten. Maar dat is nu niet meer zo. Leerlingen in groep 8 kiezen zelf voor de school die het beste bij hen past en dat kan voor jou anders zijn dan voor je broer of zus.

Waarom is deze regeling?

Om het technasium te kunnen starten zijn er door de Stichting Technasium en de Willibrordstichting voorwaarden gesteld betreffende de toelating. Deze hebben geresulteerd in bovengenoemd aanmeldingsbeleid.

Hoeveel plaatsen zijn er op het Niftarlake?

Elke school in het samenwerkingsverband geeft op zijn site aan hoeveel plaatsen er minimaal beschikbaar zijn voor het schooljaar 2021-2022. Voor komend schooljaar kunnen we 9 klassen aannemen met in totaal 255 leerlingen. Afhankelijk van de aanmeldingen verdelen we dit over de verschillende brugklastypes; mavo/havo, havo/vwo en vwo.