Loting brugklas

Loting brugklassen schooljaar 2021-2022

Voor het schooljaar 2021-2022 kunnen we alle leerlingen uit Stichtse Vecht plaatsen op het Niftarlake College. Dit betekent helaas wel dat we geen plek meer hebben op de havo en dat we moeten loten voor vmbo-tl en vwo. We vinden het ontzettend jammer dat we dus ook leerlingen teleurstellen en hadden dat graag anders gezien.

Op donderdag 1 april 2021, vindt de loting plaats onder toezicht van een notaris. Op deze dag wordt bekend gemaakt wie is in- of uitgeloot. De basisschool kan je in de loop van de dag vertellen wat de uitslag van de loting is. Het Niftarlake College verstuurt vanaf 2 april aan ouders een schriftelijke bevestiging van het plaatsingsbesluit (per post).

Op de website Naar het VO  wordt op donderdag 1 april om 17.00 uur bekendgemaakt welke scholen er in Utrecht en Stichtse Vecht nog plaatsen beschikbaar hebben in de tweede ronde. Ook vind je daar informatie over de procedure. Op de website van PCOU Willibrord lees je welke scholen binnen onze stichting nog plaats hebben.