Informatie Corona (COVID-19)

Op dit moment circuleert er landelijk veel informatie als het gaat om COVID-19 en de te volgen richtlijnen. Over naar school gaan of thuisblijven zijn veel vragen.
Het Niftarlake volgt hierin de Beslisboom die is verspreid door de VO-Raad in samenwerking met het RIVM. In deze beslisboom kunt u gemakkelijk vinden wat te doen bij klachten.