Informatie Corona (COVID-19)

Het Niftarlake College volgt de richtlijnen van de GGD en de RIVM.

Op deze pagina geven wij informatie over de maatregelen op school met betrekking tot het coronavirus.

Anderhalve meter afstand
Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, houden we op school anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt zowel in de klas als in de verkeersruimtes van de school. Per 8 maart 2021 wordt er gewerkt met het zogenaamde buddysysteem. Dit houdt in dat iedere leerling aan een vaste buddy wordt gekoppeld. Deze twee leerlingen mogen naast elkaar zitten, met elkaar samenwerken in de klas en dus binnen de anderhalve meter van elkaar komen. Met elkaar blijven zij wel zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand van de andere klasgenoten en de docent.

Mondkapjes
Per 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht op onze school. De maatregel houdt het volgende in:

  • De verplichting voor het bedekken van de mond én de neus met een niet-medisch mondkapje geldt voor iedereen.
  • Het mondkapje moet worden gedragen in alle algemene ruimtes van de school. Dit zijn bijvoorbeeld de gangen en de aula. Zodra je hier een vaste zitplaats hebt, mag het mondkapje af.
  • In het lokaal mag het het mondkapje tijdens de les af zodra je bent gaan zitten. Als de leerling of docent zich in het lokaal verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden.
  • Bij het vak lichamelijke opvoeding en bij activiteiten m.b.t. zang, toneel en dans geldt de mondkapjesplicht niet.
  • Leerlingen en medewerkers die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van deze plicht. Ouder(s)/verzorgers dienen dit aan te geven bij de afdelingsleider van hun kind.

De mondkapjesplicht is opgenomen in het leerlingenstatuut.

Leerlingen zonder mondkapje worden niet toegelaten in het schoolgebouw. Hetzelfde geldt voor leerlingen die gedurende de schooldag weigeren een mondkapje te dragen. Zij kunnen naar huis gestuurd worden. Wij gaan er echter vanuit dat dit niet nodig zal zijn.

Overige coronaregels
Hieronder lees je de overige coronaregels die gelden op school:

  • Bij binnenkomst desinfecteer je je handen.
  • Wanneer je je verplaatst binnen het gebouw, loop je zoveel mogelijk aan de rechterkant van de gang of het trappenhuis.
  • Na afloop van je lessen verlaat je direct de school en het terrein.

Ventilatie
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het belangrijk dat de school goed wordt geventileerd. De ramen en deuren van de klaslokalen zullen daarom de hele dag open staan.

Coronagerelateerde klachten
Wij merken dat er nog steeds veel vragen zijn van ouders over het naar school gaan of thuis blijven van leerlingen bij klachten van hen of van huisgenoten. Het Niftarlake College volgt hierin de Beslisboom die is verspreid door de VO Raad in samenwerking met het RIVM. In deze beslisboom kunt u gemakkelijk vinden wat te doen bij klachten.

Voor de jeugd is door de GGD een flyer verspreid, tips om de coronatijd door te komen. Klik hier voor de flyer.

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden?