informatieavond, open dagen en open lesmiddagen

Op 22 november was de informatieavond Stichtse Vecht voor ouders van groep 8 leerlingen.

Klik hier voor de informatie die is gepresenteerd tijdens deze avond.

Hieronder treft u de data van de open dagen en open lesmiddagen:

9 januari 2019: Open lesmiddag Stichtse Vecht van 14.00 tot 16.00 uur (inschrijven niet nodig)

11 januari 2019: Open Huis van 17.00 tot 20.00 uur

In verband met de beperkte parkeermogelijkheden in de wijk, verzoeken wij u te parkeren bij winkelcentrum Bisonspoor. Wij hebben handhavers ingezet om de doorstroom in de wijk te waarborgen. U kunt dus niet bij onze school parkeren.

12 januari 2019: Open Huis van 10.00 tot 13.00 uur

In verband met de beperkte parkeermogelijkheden in de wijk, verzoeken wij u te parkeren bij winkelcentrum Bisonspoor. Wij hebben handhavers ingezet om de doorstroom in de wijk te waarborgen. U kunt dus niet bij onze school parkeren.

16 januari 2019: Open lesmiddag regio van 14.00 tot 16.00 uur (inschrijven niet nodig)

23 januari 2019: open lesmiddag O&O of C&C, voor leerlingen met een vwo-advies van 14.00 tot 16.00 uur
(aanmelden via aanmelding@niftarlake.nl o.v.v. naam kind, naam basisschool, voorlopig advies basisschool en keuze O&O of C&C).

VOL

29 januari 2019: open lesmiddag O&O, voor leerlingen met uitsluitend havo/vwo of vwo-advies, van 14.00 tot 16.00 uur

VOL

4 februari 2019: open lesmiddag O&O, voor leerlingen met uitsluitend havo/vwo of vwo-advies, van 14.00 tot 16.00 uur
(aanmelden via aanmelding@niftarlake.nl o.v.v. naam kind, naam basisschool en voorlopig advies basisschool.

VOL