calamiteiten tijdens de zomervakantie

Onze school is gesloten van woensdag 18 juli tot donderdag 23 augustus. Vanaf 23 augustus zijn wij weer telefonisch bereikbaar.
Om het mogelijk te maken voor ouders om ernstige calamiteiten te melden tijdens de vakantieperiode is een mailadres beschikbaar. Het mailadres is calamiteiten@niftarlake.nl. Binnengekomen berichten worden iedere 24 uur gecheckt en beoordeeld of er een reactie noodzakelijk is.
Het doel van het beschikbaar stellen van dit mailadres is het melden van ernstige situaties. Berichten die gaan over plaatsing in klassen of andere minder acute zaken, worden pas na de zomervakantie opgepakt.