Examenresultaten
xy

Invoering van de functiemix op het Niftarlake College

Het Niftarlake College is actief bezig met de implementatie van de functiemix voor docenten in het Voortgezet Onderwijs.

Docenten worden standaard ingeschaald in schaal LB. Daar waar we vacatures in hogere schaal (LC of LD) aanbieden verwachten we ten minste dat de docent ruime ervaren heeft met lesgeven en het mentoraat, en ook schoolbrede taken op zich neemt.

Voorbeelden van LC en LD taken op het Niftarlake College staan hieronder. Ervaring met een of meer van deze taken is een pré. Naast de hieronder beschreven taken kan een docent in eerder werk andere ervaringen opgedaan hebben die ook voor het Niftarlake interessant kunnen zijn. 

We verzoeken sollicitanten in hun sollicitatiebrief de eigen ervaring en interesse te beschrijven.


LC taken

Verwachtingen en resultaten


Curriculum en Leermiddelen Coördinator


Is deskundig op het gebied van het curriculum en leermiddelen. Bewakende en adviserende rol ten aanzien van het curriculum, studieplanners (evt. in de ELO) en toesten van de eigen sectie. Rapporteert aan de Curriculum Specialist (zie LD)

Teammentor


Ondersteunt de afdelingsleider bij de bewaking van de leerlingzorg. Ondersteunt de mentoren bij het maken van analyses en opstellen van handelingsplannen voor leerlingen. Zet acties in en bewaakt die. Raporteert aan de betreffende afdelingsleider.

Opleider
in de School


Ondersteunt en advisseert docenten die verbeterstappen willen zetten op didactisch en pedagogisch gebied. Verzorgt het inwerkprogramma's voor nieuwe docenten. Rapporteert aan de Didactisch en Pedagogisch Specialist (zie LD).

 
LD taken

 
Verwachtingen en resultaten

Projectleider


Geeft leiding aan grote en langdurige projecten in de school (bv de implementatie van ons Technasium, of de implementatie van onze ELO). Stuurt processen aan, zet acties in en bewaakt die. Rapporteert aan de directie en/of aan de voor het project verantwoordelijke afdelingsleider.

Leermiddelen
Specialist


Stuurt de processen rond onze leermiddelen aan. Welke onderwijsmethodes hebben we nodig passend bij ons onderwijs? Wat doen we digitaal, wat doen we met lesboeken? Bewaakt de procesgang naar onze leermiddelenleverancier. Maakt een leermiddelenbeleidsplan en regisseert de uitvoering daarvan. Rapporteert aan de directie.

Curriculum
Specialist


Stuurt een groep secties (talen, exact, gamma of overig) aan. Stemt werkwijzen tussen secties af. Neemt initiatief voor activiteiten om tot verbetering te komen van onze onderwijsresultaten. Rapporteert aan de directie. 

Didactisch en
Pedagogisch
Specialist


Bouwt een netwerk van ondersteunende instumenten en deskundigen binnen en buiten het Niftarlake op. Stuurt onze schoolopleiders en hun ondersteunende activitieten aan. Neemt initiatief voor activiteiten om tot verbetering te komen van onze onderwijsresultaten. Stuurt processen aan, zet acties in gang en bewaakt die. Rapporteert aan de directie.