Examenresultaten
xy

Voorwaarden voor toelating tot onze Technasiumrichting

Groep 8 leerlingen volgen de reguliere aanmelding voor het Niftarlake College. Lees hierover meer onder "Nieuwe leerlingen".

Na de kennismaking met het van Onderzoek en Ontwerpen in onze brugklassen kunnen leerlingen bij de overgang naar klas 2 Atheneum of Havo de Technasiumrichting kiezen.

Wegens afspraken met andere Technasium scholen kunnen leerlingen onze Technasium richting alleen volgen als ze buiten de rondweg van Utrecht wonen.

Kosten Technasium onderwijs

Voor het volgen van Technasiumonderwijs brengt het Niftarlake college per leerling kosten in rekening. Het betreft hier niet de vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage voor het Technasium is verplicht.

De bijdrage gebruiken we om de meerkosten voor het Technasiumonderwijs te bekostigen. De meerkosten bestaan onder meer uit: excursies, extra lestijd en een bijdrage aan de Stichting Technasium.

De kosten per schooljaar:
- Havo brugklas, O&O module: 100,= / leerling
- Atheneum brugklas: geen bijdrage (valt binnen de reguliere lessen)
- Atheneum klas 2: 300,= / leerling