Examenresultaten
xy

Niftarlake College heeft officieel Technasium predicaat verkregen.

Onze rector drs. M.M. ter Laak ondertekent het convenant met onze netwerkscholen.

Sinds juni 2011 mag het Niftarlake College zich een officieel Technasium noemen.

Het Niftarlake College maakt deel  uit van het netwerk Rivierenland (Cals College Nieuwegein, Johannes Fontanus College Barneveld, Merewade College Gorinchem, Niftarlake College Maarssen, RSG Lingecollege Tiel en Scholengroep Cambium Zaltbommel) en de Stichting Technasium. Het Niftarlake College mag zich daarmee een volwaardig Technasium noemen.

Een Technasium is een nieuwe onderwijsvorm voor Atheheum en Havo-leerlingen met interesse voor de bčtavakken, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek.
In de formule van het Technasium staat het nieuwe examenvak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) centraal. Dit vak wordt op het Niftarlake College in ons Atheneum en onze Havo gegeven vanaf klas 2 tot aan het eindexamen. 

Tijdens de lessen O&O werken leerlingen aan praktijkopdrachten die door het bedrijfsleven zijn gegeven. De leerlingen werken in teamverband en ontdekken zo hun eigen rol die zij bij deze opdracht vervullen en maken zich vaardigheden eigen die aansluiten bij de praktijk van de hoger opgeleide bčta technici. Als alle informatie over de opdracht verzameld is kunnen de leerlingen starten met de ontwikkeling van hun product.

Samenwerking met bčta technische bedrijven en vervolgopleidingen is voor het Niftarlake College dan ook van essentieel belang. Echte opdrachtgevers, kijken en leren in een fabriek, op een bouwplaats, in een ziekenhuis of natuurgebied hoort bij het leren op een Technasium.