Examenresultaten
xy

Stage lopen op het Niftarlake College

Het Niftarlake College behaalt vrijwel altijd prima onderwijsresultaten. We zijn een goede school die haar kennis en ervaring graag overdraagt aan jonge mensen in opleiding voor een baan in het onderwijs. Het Niftarlake College biedt daarom regelmatig stageplaatsen aan. Stagiaires beschouwen we als collega’s “in de dop”. Ze nemen deel aan het begeleidingsprogramma van onze schoolopleiders. Informatie over stageplaatsen is verkrijgbaar via sollicitatie@niftarlake.nl 

We hebben regelmatig stagiaires van de H.U., het IVLOS, de H.V.A. en de A.L.O.

Voorwaarden aan stagelopen op het Niftarlake College
Elke medewerker of stagiaire die bij ons komt werken of komt stage lopen moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen, waar mogelijk en haalbaar, nog voordat de daadwerkelijke werkzaamheden beginnen. Daarnaast vragen we aan elke sollicitant of stagiaire of er zaken spelen die belemmerend zijn voor een goede uitoefening van het werk op onze school.


Referenties van stagiaires
De sfeer op het Niftarlake is super, je wordt gelijk opgenomen in het team. Je krijgt alle ruimte en mogelijkheden om jezelf te ontplooien. De begeleiding is erg goed geregeld. Naast je eigen begeleider en schoolopleider, zijn collega’s ook altijd bereid je te helpen. Kortom een geweldige school om je stage te mogen lopen.
Lisa

Je hebt een ongelofelijke vrijheid om te doen wat je wilt. Er wordt gevraagd of je ideeën hebt en ze hechten waarde aan jouw input. De begeleiding is echt uitstekend en andere docenten staan altijd voor je klaar. Je krijgt hier meer dan genoeg kansen om je verder te ontwikkelen.
Dennis Nagel, stagiair Engels


Referenties van stagiaires 2008-2009

Je hebt veel vrijheid binen de school en kunt alles doen om je eigen leren te bevorderen. Collega's zijn heel open en je kunt ze alles vragen.
Patrick van der Kwast, stagiair biologie

Je hoort bij het team en bij de sectie, je wordt gezien als docent. Dit was voor mijzelf erg fijn. Als stagiaire krijg je veel vrijheid, om je eigen dingen te doen. Hierin word je goed begeleid. Met vragen kun je ook bij alle collega's terecht. Kortom, een fijne school om stage te lopen.
Rosina Blonk, stagiaire biologie