Examenresultaten
xy

Maatschappelijke stages

Vanaf 2011 -2012 moeten alle leerlingen die instromen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage lopen.

 

Doel
Een maatschappeljjke stage is een vorm van leren binnen en buiten de school. Je leert hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Bijvoorbeeld kleding inzamelen voor een goed doel, zwarte piet spelen op een basisschool, een dagje met gehandicapten iets leuks doen, koken voor daklozen en nog veel meer. Je kunt de stage zien als een soort vrijwilligerswerk dat je bij een organisatie of bij jou op school kan doen. Het werk is voor jou en voor de samenleving belangrijk. Je leert andere mensen helpen, organiseren en contacten leggen met allerlei mensen.

Leerlingen vertellen:
“Volgens mij is het iets doen uit jezelf"
“Je krijgt er geen geld voor”
“Je doet het uit vrije wil”

Wie?
Op het Niftarlake College is besloten de leerlingen van Mavo 3, Havo 4 en Atheneum 5 stage te laten lopen. De stage bedraagt voor de Mavo 30, en voor de Havo en het Atheneum 40 klokuren.

Wat?
In die 30/40 uren zitten:
- Het zoeken naar een stageadres, met behulp van de Vrijwilligerscentrale  Stichtse Vecht en een stagemarkt.
- Het stage lopen (minimaal 20 klokuren).
- Het maken van het stageverslag (Atheneum) of een presentatie (Havo en Mavo). In het PTA-boekje is te vinden waaraan het verslag/de presentatie moet voldoen.
Het is de bedoeling dat de leerlingen de stage zoveel mogelijk in eigen tijd lopen. Als het echt niet anders kan, kunnen leerlingen er maximaal twee schooldagen vrij  krijgen. Leerlingen dienen dan minstens een week van te voren vrij te vragen bij de stagecoördinator.

Hulp
Als je nog geen stageplek hebt, kan de vrijwilligerscentrale helpen.

Adres:
Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht
Vondelstraat 51
3601 EX Maarssen
www.vrijwilligersstichtsevecht.nl

De vrijwilligerscentrale is open op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.


De coördinator Maatschappelijk Stage is:
dhr. P. Vlaanderen
mas@niftarlake.nl of vld@niftarlake.nl

Belangrijke documenten:
Stagecontract
Beoordelingsformulier