Examenresultaten
xy

Ziek melden

Een leerling die wegens ziekte niet naar school kan moet bij school worden gemeld. Dit is de taak van een ouder of verzorger. De ziekmelding moet s ochtends vroeg telefonisch en met opgaaf van reden, worden doorgegeven aan de school. Telefoonnummer: 0346 56 77 72. Ouders moeten bij de ziekmelding aangeven hoe lang ze verwachten dat hun kind door ziekte afwezig zal zijn.

De school registreert de ziekmeldingen zodat we als dat nodig of gewenst is, een beroep kunnen doen op ons zorgteam. Meer hierover leest u in onze Informatiegids.