Examenresultaten
xy

Vrij vragen

Op het Niftarlake College vinden we het belangrijk dat onze leerlingen aan alle lessen meedoen. We hebben daarom strakke regels voor het vrij vragen van leerlingen door ouders.

De leerplichtwet staat toe om een leerling vrijaf te geven als er sprake is van ‘gewichtige redenen’. Dit zijn bijvoorbeeld een verhuizing, een huwelijksjubileum en religieuze feestdagen.

Soms is een leerling ziek en kan niet naar school. De ouder of verzorger van de leerling moet dit ’smorgens telefonisch melden. Daarbij moet worden opgegeven hoeveel dagen een leerling (vermoedelijk) afwezig is. Mocht een leerling nog langer afwezig zijn, moet er een nieuwe melding gemaakt worden.

Het kan voorkomen dat een leerling bepaalde lessen niet kan volgen. Ook dit moet schriftelijk worden gemeld en vastgelegd. Dit geldt ook voor de lessen bewegingsonderwijs (sport). Voor dit laatste is een doktersverklaring verplicht.

Vakantie buiten de schoolvakanties of een weekendje weg,  vallen niet onder ‘gewichtige redenen’ zoals die in de leerplichtwet staan.

Aanvraag

Om voor een leerling vrij te vragen heeft het Niftarlake College een speciaal verlofformulier. Dit formulier kan worden verkregen bij de administratie, moet worden ingevuld en 4 weken van tevoren bij de afdelingsleider worden ingeleverd. De afdelingsleider beslist of verlof is toegestaan en baseert zich op de regels die hiervoor gelden. De rector is verplicht om overtredingen van de leerplichtwet te melden bij de leerplichtambtenaar. U kunt het formulier hier downloaden.