Examenresultaten
xy

Verzekeringen

Ongelukken zitten vaak in een klein hoekje. Het bestuur van het Niftarlake College heeft daarom besloten om leerlingen collectief en onder bepaalde voorwaarden te verzekeren tegen ongevallen.
Schade aan brillen, prothesen, fietsen en kleding vallen buiten deze verzekering. Ze worden niet vergoed.

Leerlingen die schade toebrengen aan personen, zoals andere leerlingen, moeten de schade vergoeden. Dit geldt ook voor schade aan eigendommen van anderen, zoals een fiets van een andere leerling, schade aan het schoolgebouw of aan meubilair van school. Wanneer leerlingen de schade niet zelf kunnen vergoeden, zijn de ouders of verzorgers verplicht dat te doen. De school is niet aansprakelijk voor deze schade.

Het Niftarlake College heeft voor excursies, kampen, werkweken en uitwisselingen een reisverzekering afgesloten.

Beschadigingen die tijdens de schooluren of lessen worden opgelopen, zoals een brilmontuur dat kapot gaat, worden niet door de school vergoed.

Het Niftarlake College is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van leerlingen die zich in school bevinden.

Voorzorgsmaatregelen

Op het Niftarlake College nemen we zoveel mogelijk maatregelen om schade of diefstal te voorkomen. Alle leerlingen krijgen bijvoorbeeld een kluisje in bruikleen voor persoonlijke eigendommen. We raden leerlingen af om veel geld, dure sieraden en mobieltjes mee te nemen. We raden leerlingen aan om goede fietssloten te gebruiken. We raden ouders en verzorgers aan om een leerling goed te verzekeren tegen risico van schade, diefstal en ongevallen.