Examenresultaten
xy

Roosterwijzigingen

 

Er wordt gestreefd naar een rooster met zo min mogelijk tussenuren voor de leerlingen. Eerste klassen hebben geen tussenuren in het rooster. Op het Niftarlake College zijn er vier onderwijsperioden. Bij aanvang van een nieuwe periode kan het basisrooster wijzigen.

 

Dagelijks kunnen er (kleine) wijzigingen plaatsvinden door activiteiten, ziekte van docenten en toetsweken. De wijzigingen die vooraf bekend zijn, worden een schooldag van te voren (zo mogelijk voor 15.00 uur) op de website van school (onder roosterwijzigingen) geplaatst om leerlingen en ouders te informeren.

 

Uitval als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals bijv. ziekte van een docent, worden s morgens verwerkt en zo mogelijk voor 7.30 uur gepubliceerd op de website.

 

Klik hier voor ouders
Klik hier voor leerlingen

Voor leerlingen gelden alleen de officieel aangegeven wijzigingen.