Ziek, absent en verlof

Ziek?

Als je door ziekte niet naar school kan komen moeten je ouders dat voor 8:15 uur inspreken op de voicemail van school (085-7608300). Het wordt dan in magister verwerkt.
Ze spreken jouw naam, klas, reden en verwachte duur van de ziekte in.

Beter?

Ben je eerder of later beter dan verwacht, moet dit worden gemeld door je ouders. Zij nemen dan contact op met school.

Te laat met reden?

Als je niet in de les kan zijn vanwege bijvoorbeeld een dringend doktersbezoek moeten je ouders dit vooraf melden bij school. Bij aankomst op school haal je bij de receptie een briefje en ga je snel naar je les.

Verlof?

Wil je verlof aanvragen dan kunnen je ouders dit doen door het  verlofformulier in te vullen en te ondertekenen. Het ondertekende formulier kan worden gemaild naar de verzuimcoördinator: sck@niftarlake.nl.
Het verlof moet minimaal drie weken voor de verlofdatum zijn aangevraagd. Verlof kan alleen toegekend worden als dit aansluit bij de leerplichtwet.

Lees hier meer over het verzuimbeleid van het Niftarlake.