Examenresultaten
xy

De Ouderraad

Overleg van de Ouderraad


De Ouderraad van het Niftarlake College is een overlegorgaan van ouders en voor ouders. De Ouderraad bestaat uit circa 15 ouders. Jaarlijks wisselt een aantal ouders omdat leerlingen na hun eindexamen de school verlaten.

De Ouderraad overlegt met de schoolleiding over alles wat met het welzijn van het kind op school te maken heeft. De Ouderraad houdt de school scherp. Een kwalitatief goede, efficiŽnt functionerende en bovenal bruisende school is belangrijk. Vooral voor onze leerlingen en hun ouders.


De Ouderraad levert verder een bijdrage aan allerlei activiteiten die we op onze school organiseren. Voorbeelden zijn de open dag, de actiedagen, de diploma-uitreiking, de studiekeuzemarkt en het verzorgen van de kerstversiering.
Soms vraagt de schoolleiding extra ondersteuning van de Ouderraad.
De Ouderraad organiseert jaarlijks een thema-avond voor alle ouders.
De Ouderraad, november 2011


De Ouderraad vergadert 6 of 7 keer per schooljaar met de directie. Deze vergaderingen duren van 20.00 tot maximaal 22.30 uur. De Ouderraad heeft een eigen voorbespreking van 19.30 tot 20.00 uur.

Voelt u zich als ouder betrokken bij het Niftarlake College? Wilt u een bijdrage leveren aan een goed leef- en leerklimaat op onze school?  Stuurt u dan een e-mail bericht naar onze rector, de heer M.M. ter Laak, via laa@niftarlake.nl.

U kunt de Ouderraad altijd benaderen. Bijvoorbeeld om een voorval te melden of om andere zaken door te geven die belangrijk zijn voor het functioneren van onze school.
De Ouderraad is bereikbaar via ouderraad@niftarlake.nl.