Examenresultaten
xy

Hulp voor leerlingen

De ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen staat centraal op het Niftarlake College. Omdat elke leerling uniek is, streven we er naar om leerlingen als individu te benaderen. Naast de lessen is er voor leerlingen individuele ondersteuning.

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het leren maken van hun huiswerk  zorgen we voor studiebegeleiding. We werken daarvoor samen met Studiebegeleidingsinstituut Douma uit Maarsen.

Mentoren zijn er om leerlingen te begeleiden op school. De mentor houdt in de gaten of leerlingen zich goed ontwikkelen, of ze zich goed voelen in de klas en of het leren goed verloopt.

Als een leerling niet met zijn mentor over problemen kan of wil praten, kunnen ze terecht bij onze vertrouwensdocenten.
Leerlingen volgen na het Niftarlake een vervolgopleiding. Het is belangrijk dat leerlingen en ouders vroeg aan de slag gaan met de keuze van het juiste profiel dat in de bovenbouw gevolgd wordt. Onze decanen begeleiding deze keuzes en kunnen adviseren over vervolgstudies.