Examenresultaten
xy

Ouderbijdrage 2013-2014

Inleiding


Naast het verzorgen van regulier onderwijs maakt het Niftarlake College zich sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten. Deze hebben ten doel een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat, alsmede de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen.

Deze activiteiten moeten uiteraard bekostigd worden. Dit zijn de zogenaamde schoolkosten. De school verzoekt ouders voor deze schoolkosten een ouderbijdrage te betalen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, ouders zijn derhalve niet gehouden deze te betalen.

 

Vrijwillige ouderbijdragen


De vrijwillige bijdrage die het Niftarlake College aan de ouders vraagt, bestaat uit drie delen, namelijk:

1. De vaste vrijwillige ouderbijdrage

2. De variabele vrijwillige ouderbijdrage die leerling afhankelijk is

3. De variabele vrijwillige ouderbijdrage, m.b.t. activiteiten waarvan de inschrijving tijdens het schooljaar plaatsvindt.

 

1. Vaste vrijwillige ouderbijdrage
De vast vrijwillige ouderbijdrage voor het cursusjaar 2013-2014 is vastgesteld op
Ä 85,-. U kunt hier zien welke activiteiten en diensten er uit de vaste vrijwillige ouderbijdrage worden gefinancierd.

2. Variabele vrijwillige ouderbijdrage (leerling afhankelijk)
Naast de vaste vrijwillige ouderbijdrage bestaan er kosten voor diverse zaken, zoals de huur van een kluisje, excursies, reizen en aanvullende programmaís. Deze verschillen per leerjaar en per opleiding. U vindt hiervan een overzicht op de hieronder genoemde keuzeformulieren.

3. Variabele vrijwillige ouderbijdrage m.b.t. activiteiten met een inschrijving tijdens het schooljaar.
Daarnaast bestaan er een aantal activiteiten die worden geprogrammeerd op basis van inschrijving tijdens het schooljaar (bijv. een leerlingdisco). U wordt tijdens het schooljaar geÔnformeerd over deze activiteiten. U kunt t.z.t. uw zoon of dochter voor deze activiteiten inschrijven. Na inschrijving ontvangt u een aparte factuur. Hier kunt u meer lezen over deze activiteiten.

De ouders van de Medezeggenschapsraad hebben vooraf ingestemd met de hoogte en de bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen.

 

Keuzeformulier


Hieronder kunt u een formulier downloaden. Op dit formulier vindt u per leerjaar/opleiding de vaste en de variabele vrijwillige ouderbijdragen (ad. 1 en 2). Om de kosten te vinden die betrekking hebben op uw zoon of dochter, klikt u op het betreffende leerjaar/opleiding.

Indien u uw zoon of dochter van alle faciliteiten en diensten gebruik wilt laten maken, hoeft u het formulier niet in te vullen. U ontvangt begin november een factuur met verzoek tot betaling.

Indien u uw zoon of dochter van enkele activiteiten wilt uitsluiten of niet van de genoemde faciliteiten gebruik wilt laten maken, dan kunt u dat aangeven op het formulier. Wij vragen u dan dit formulier volledig ingevuld en getekend te retourneren voor 15 november 2013. Het formulier kan worden opgestuurd naar de school of ingeleverd worden op de administratie.

Mavo/Havo 1

Mavo 2

Mavo 3

Mavo 4

 

 

Havo/Vwo 1

Havo 2

Havo 3

Havo 4

Havo 5

 

Vwo 1

Vwo 2

Vwo 3

Vwo 4

Vwo 5

Vwo 6

 

Reductie- en kwijtscheldingsregeling


Het Niftarlake College kent een reductie- en kwijtscheldingsregeling. De regeling is hier te vinden.