Aanmeldprocedure groep 8

Je kunt je voor de brugklas op het Niftarlake aanmelden via de basisschool. Je moet minimaal een vmbo tl (mavo)-advies hebben om te worden toegelaten. De leerkracht van groep 8 geeft tevens een advies in welke brugklas je het best geplaatst kan worden. Het advies van de basisschool is bindend. Het Niftarlake neemt de beslissing in welke brugklas je wordt geplaatst. We volgen hierbij de POVO procedure Utrecht en Stichtse Vecht.

Wanneer is aanmelding niet mogelijk?

Het Niftarlake plaatst geen leerlingen die wonen in het gebied binnen de ring van Utrecht (Zuilense ring/A2/A27). Dit omvat de postcodes 3511 t/m 3573 met uitzondering van alle postcodes in Leidsche Rijn en de postcodes van Vleuten, De Meern en Haarzuilens.
Voor leerlingen die op een basisschool in Stichtse Vecht hebben gezeten en wonen in het bovengenoemde postcodegebied maken we een uitzondering. We willen hen wel in de gelegenheid stellen om samen met klasgenootjes van de basisschool te kiezen voor het Niftarlake.

Waarom is deze regeling?

Om het technasium te kunnen starten zijn er door de Stichting Technasium en de Willibrordstichting voorwaarden gesteld betreffende de toelating. Deze hebben geresulteerd in bovengenoemd aanmeldingsbeleid.

Hoeveel plaatsen zijn er op het Niftarlake?

In het samenwerkingsverband is afgesproken dat wij aangeven hoeveel beschikbare plaatsen wij minimaal hebben voor het schooljaar 2017-2018.
Het Niftarlake College heeft in het eerste leerjaar in totaal 300 plaatsen beschikbaar voor nieuwe leerlingen.

Het Niftarlake is de laatste jaren gegroeid. We hebben daarom nog nooit gebruik gemaakt van loting. Het kan natuurlijk gebeuren dat voor een bepaalde afdeling te veel leerlingen worden aangemeld. We zullen dan voor deze afdeling moeten loten. Deze loting zal centraal plaatsvinden. Zie hiervoor onze procedure.