Examenresultaten
xy

Ons Onderwijs

Het Niftarlake College is een flinke school. We proberen onze schoolgrootte te benutten door leerlingen ruime mogelijkheden en vrijheid te geven bij het maken van keuzes voor vakken en profielen. Dit is een groot voordeel wanneer ze later voor een vervolgopleiding moeten kiezen.

Tegelijkertijd willen we de school voor de leerlingen overzichtelijk houden. We hebben onze school daarom verdeeld in zes afdelingen met twaalf tot vijftien docenten. We kennen een onderbouw en bovenbouw voor de Mavo, een onder- en bovenbouw voor de Havo en hetzelfde voor het Atheneum. De docenten geven voornamelijk les binnen één afdeling.

Op grond van de toelatingsgegevens plaatsen we de leerlingen in één van onze brugklassen. Een leerling kan bijvoorbeeld direct instromen in het Atheneum of in een Mavo-Havo of Havo-Atheneum brugklas.
Vanuit elke soort brugklas is er een aantal doorstroommogelijkheden. Zie hiervoor onder Doorstroming.