Examenresultaten
xy

Directie / schoolleiding

 

Directie / schoolleiding

  

De schoolleiding van het Niftarlake College is als volgt samengesteld.  

Rector

dhr. drs. M.M. ter Laak

laa@niftarlake.nl

Schoolleider Onderwijs

mw drs. E. de Jong

jng@niftarlake.nl

Schoolleider Brugklassen

mw. I.A.P.M. Engelman

emn@niftarlake.nl

Schoolleider Mavo 2 t/m 4

dhr. B. Janssen

jnn@niftarlake.nl

Schoolleider Havo 2 t/m 5

mw. drs. J.C. de Vries

vri@niftarlake.nl

Schoolleider Atheneum 2 t/m 6

mw T. Spoelder

spd@niftarlake.nl

Leerjaarcoördinator havo 1

dhr. P. van Eck

eck@niftarlake.nl

Leerjaarcoördinator havo 2

mw. A. Bencivinni

ben@niftarlake.nl

Leerjaarcoördinator havo 3

dhr. U. Bel

bel@niftarlake.nl