Examenresultaten
xy

Bestuur

Het Niftarlake College is onderdeel van de Willibrord Stichting in Utrecht. Deze stichting beheert tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht.
Het aantal leerlingen op de tien scholen ligt rond 10.500. Het aantal medewerkers van de Willibrord Stichting bedraagt 1250.

De Willibrord Stichting heeft een College van Bestuur van twee personen. Dit College vormt het Bevoegd Gezag  van de scholen. Een Raad van Toezicht bestaande uit 7 personen, houdt toezicht op het College van Bestuur. Het bestuur van de Willibrord Stichting wordt ondersteund door het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht.

 

Meer informatie vindt u op www.willibrord-stichting.nl