Examenresultaten
xy

Team

Het Mavo-team is verdeeld in een team voor de onderbouw en een team voor de bovenbouw. De docenten in deze teams zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan Mavo-leerlingen. Zij zorgen er voor dat de leerlingen een groot deel van de lessen actief bezig zijn.

Een vaste kern van docenten geeft steeds les aan dezelfde groep leerlingen. De mentor hoort ook bij de vaste kern van docenten. Op deze manier kennen leerlingen en docenten elkaar goed en kunnen ze elkaar goed bereiken.

De docenten van de Mavo onderbouw en bovenbouw overleggen verschillende keren per jaar met elkaar. Ze wisselen informatie uit over hun ervaringen met leerlingen. Op deze manier zorgen ze er voor dat onze Mavo leerlingen goed en gemakkelijk kunnen doorstromen van Mavo 2 naar Mavo 3.