Examenresultaten
xy

De Kanjertraining in klas 1 en 2

Wij maken in de onderbouw van onze mavo gebruik van de Kanjertraining. Deze lessen worden gegeven tijdens de mentorlessen. De mentor van de klas wordt hierbij geassisteerd door een andere docent uit het mavo onderbouw team.

De kanjertraining is lesmateriaal dat ontwikkeld is om gedragsproblemen in een klas te voorkomen en de sfeer in de klas goed te houden, maar ook om gedragsproblemen te verbeteren en daarmee de sfeer in de klas.

Wanneer de kanjertraining in een klas wordt gegeven, dan is de verwachting dat de leerlingen een betere band hebben gekregen met elkaar en met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas.

We willen met de Kanjertraining bereiken dat pestproblemen hanteerbaar of opgelost worden. Het blijkt dat door de Kanjertraining leerlingen zich veiliger voelen en meer zichzelf durven te zijn. Bovendien verhoogt het de betrokkenheid in een klas. Het is prachtig om te zien dat de leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen en hun gevoelens onder woorden kunnen brengen.

Alle docenten van het mavo onderbouw team hebben de opleiding tot Kanjertrainer gevolgd of volgen deze opleiding.

Wilt u meer weten? Raadpleeg de website: www.kanjertraining.nl