Examenresultaten
xy

Leerlingenraad

De leerlingenraad ondersteunt de goede sfeer op school te door de belangen van leerlingen te behartigen. De raad heeft een adviesfunctie naar de schoolleiding over zaken die leerlingen aangaan. De leerlingenraad is nauw betrokken bij het vaststellen van het leerling-statuut van de school.