Schoolleiding

De schoolleiding van het Niftarlake bestaat uit twee directieleden, 4 afdelingsleiders en een schoolleider onderwijs. De schoolleider onderwijs is verantwoordelijk voor schoolbrede onderwijsinhoudelijke onderwijsprojecten en aansturing van de vaksecties. Per afdeling is er een afdelingsleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs in die afdeling.

Ter ondersteuning van de afdelingsleiders zijn er 4 coördinatoren aangesteld die onder verantwoordelijkheid van de afdelingsleiders zorgen voor de organisatie van de afdelingen en de informatievoorziening naar ouders en leerlingen. De mentor is in eerste instantie altijd aanspreekpunt voor de ouders.

 

Rector de heer drs. Guido van Hoek
Conrector mevrouw drs. Jacomijn de Vries
Schoolleider onderwijs mevrouw drs. Eelkje de Jong
Afdelingsleider Brugklassen mevrouw Irene Engelman
Afdelingsleider Mavo 2 t/m 4 de heer Guido Bastiaans
Afdelingsleider Havo 2 t/m 5 mevrouw drs. Femke Blom-Logman
Afdelingsleider Atheneum de heer Rogier Maas
Coördinator Brugklassen mevrouw Titia Hauptmeijer
Coördinatoren Mavo mevrouw Eva Roseboom
Coördinator Havo onderbouw
de heer Paul van Mameren
Coördinator Havo bovenbouw
mevrouw drs. Laura van der Holst
Coördinator Atheneum mevrouw drs. Sanne Sluimer