Schoolleiding

De schoolleiding van het Niftarlake bestaat uit twee directieleden, 4 afdelingsleiders en een schoolleider onderwijs. De schoolleider onderwijs is verantwoordelijk voor schoolbrede onderwijsinhoudelijke onderwijsprojecten en aansturing van de vaksecties. Per afdeling is er een afdelingsleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs in die afdeling.

Ter ondersteuning van de afdelingsleiders zijn er 4 coördinatoren aangesteld die onder verantwoordelijkheid van de afdelingsleiders zorgen voor de organisatie van de afdelingen en de informatievoorziening naar ouders en leerlingen. De mentor is in eerste instantie altijd aanspreekpunt voor de ouders.

 

Rector de heer drs. G. van Hoek
Conrector mevrouw drs. J.C. de Vries
Schoolleider onderwijs mevrouw drs. E. de Jong
Afdelingsleider Brugklassen mevrouw I.A.P.M. Engelman
Afdelingsleider Mavo 2 t/m 4 de heer G. Bastiaans
Afdelingsleider Havo 2 t/m 5 mevrouw drs. F. Blom-Logman
Afdelingsleider Atheneum de heer R.M. Maas
Coördinator Brugklassen mevrouw T. Hauptmeijer
Coördinatoren Mavo mevrouw E. Roseboom, mevrouw J. de Laet, mevrouw K. Pouw
Coördinator Havo mevrouw drs. J. Marchal
Coördinator Atheneum mevrouw drs. S. Sluimer