Brugklas

In het eerste jaar op onze school word je geplaatst in een brugklas. We hebben drie soorten brugklassen. De mavo/havo-, de havo/vwo- en de vwo-brugklas. Het hangt van het schooladvies af in welke brugklas je wordt geplaatst. Jouw juf of meester geeft ons ook een advies in welke brugklas hij of zij denkt dat je het beste geplaatst kan worden.

In het eerste jaar op het Niftarlake leer je veel verschillende vakken, maar ook hoe je moet leren en hoe je het huiswerk moet plannen. Aan het einde van het eerste jaar bekijken we samen met alle docenten waar je les van hebt gehad in welk niveau je het beste geplaatst kan worden in leerjaar twee. We kijken dan naar de cijfers die je hebt gehaald. Maar dat niet alleen, het is ook belangrijk hoe je inzet in de lessen en voor het huiswerk is. In de brugklas nemen we twee keer per jaar een cito toets af, in september en in april. De scores op deze toetsen helpen ons ook om te bepalen in welk niveau je het allerbeste op je plaats bent.

Het brugklasteam staat onder leiding van mevrouw Engelman, de afdelingsleider. De afdelingsleider wordt ondersteund door de coördinator van de brugklassen, mevrouw Hauptmeijer.

iPad

In alle brugklassen wordt gewerkt met een iPad. Deze moet je zelf aanschaffen en is dus echt van jou. De boeken worden door de school betaald.

Het Niftarlake College heeft prijsafspraken gemaakt met een leverancier. Hierdoor kunnen ouders bij Central Point (in samenwerking met Choose-it) een iPad en bijbehorende accessoires aanschaffen met 11% korting (op de prijs excl. BTW). Op https://niftarlakecollege.choose-it.nl, kunnen ouders inloggen en een bestelling plaatsen.