Examenresultaten
xy

Cultuur en Communicatie, een internationale toekomst in!

Onze Atheneum leerlingen worden de beslissers en de onderzoekers van de toekomst.

Ben jij als Atheneum leerling meer geïnteresseerd in vakken als geschiedenis, beeldende vorming, aardrijkskunde, muziek, Engels, Frans of Duits dan zijn onze Cultuur en Communicatie (C&C) lessen geknipt voor jou. 

Dit vak kun je volgen in leerjaar 1 Atheneum, 2 Atheneum en 3 Atheneum.

In klas 1 krijg je als Atheneum leerlingen in 2 periodes 3 lesuren C&C per week aangeboden. Mocht je na leerjaar 1 Atheneum dit vak willen kiezen, dan kies je het voor leerjaar Atheneum 2 en 3. Tijdens die lesuren werk je vaak  in duo’s, soms werk je individueel of soms in grotere groepjes aan een onderzoek/opdracht.

Tijdens de gewone vaklessen leer je allerlei kennis en vaardigheden die je bij C&C kunt uitbouwen. Bij elke opdracht werk je met een andere partner samen en moet je de uitkomsten van het onderzoek op een ander manier presenteren. Op die manier leer je veel verschillende vaardigheden.

Op deze manier proberen we jullie nieuwsgierigheid te prikkelen maar ook jullie kennis te verhogen. Meteen vanaf de eerste week gaan jullie in klas 1 Atheneum aan de slag met onderzoek doen. 

Enthousiasme bij onze leerlingen

De Atheneum leerlingen die dit schooljaar wekelijks met C&C opdrachten aan de slag zijn geweest zijn  enthousiast. Naast het zelf maken van en het onderzoek doen naar onderwerpen, worden onze Atheneum C&C leerlingen ook gevraagd om b.v. posterpresentaties van andere leerlingen te beoordelen. Het doel is om ook tijdens dit schooljaar een "C&C nieuwsbrief" te maken waarin de laatste ontwikkelingen en berichten van leerlingen en docenten over de C&C staan. 

In klas 1 is er een blokuur en 50 minuten les voor C&C in 2 periodes.  In deze uren kun je als leerling laten zien welke kant jouw interesse uitgaat, waar jouw talenten liggen en waar jij je in een hoger leerjaar op kunt focussen. Op die manier kun jij jouw talenten verder ontwikkelen. 

Het schooljaar is ingedeeld in vier periodes. In de eerste twee periodes werken jullie vooral aan het aanleren van vaardigheden. Je werkt veel met de computer, je leert samen  iets op te zetten maar ook leer je hoe jij jouw informatie over je onderzoek goed kunt presenteren voor je medeleerlingen. 

Elke periode kent een korte gezamenlijke start waarbij wordt terug geblikt op de voorgaande periode, je krijgt als leerling feedback van de docenten en van mede leerlingen over de leerpunten voor de volgende presentatie. Na elke presentatie moet je ook zelf invullen waar jij tevreden over was en waarover niet.

 

Atheneum 2 en 3

Aan het einde van klas 1 Atheneum maak je een keuze. Naast je gewone reguliere vakken (Nederlands, Engels, wiskunde etc.) kies je voor 2 Atheneum Technasium of 2 Atheneum met het vak Communicatie en Cultuur.

In de 2 Atheneum Technasium klas staat het vak Onderzoek en Ontwerpen met vijf lesuren per week op het rooster.

In 2 en 3 Atheneum met het vak Communicatie en Cultuur klas krijg je naast je reguliere vakken 2 lesuren per week het vak Communicatie en Cultuur. Tijdens dit blokuur krijg je elke periode een bepaald thema aangeboden, b.v. als thema de jaren 80 van de 20e eeuw. Dit thema is vakoverstijgend. Voor elke periode staat een excursie over het betreffende thema in het rooster. Tijdens de lessen zijn belangrijke vaardigheden o.a. samenwerken, onderzoeken, presenteren op allerlei manieren. Op deze manier ben je op avontuur naar kennis en kunde!

 

Voorbeeld van een C&C project

Klas A3b heeft een fantastische afsluiting verzorgd voor hun opdracht "Think Different"voor het vak Communicatie en Cultuur.

Elke periode krijgen Atheneum leerlingen C&C een opdracht voorgeschoteld wat in groepsvorm moet worden bekeken, bediscussieert , onderzocht en  worden opgelost. De opdracht , het maken van een kunstwerk met een bijzondere inhoud, was heel uitzonderlijk en kwam vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De opdrachtgeefster, Mw. Cindy Spelt, heeft een Think different campagne opgestart om zo een bijzonder kunstwerk met als onderwerp het Nederlandse landschap te verkrijgen waar bezoekers van het Ministerie niet omheen kunnen, maar bovendien over na moeten denken. Zij heeft de leerlingen gevraagd om mee te doen aan de Think different campagne die zij heeft uitgeschreven. Zij verwachtte een uitgebreid onderzoek naar een persoon die de maatschappij anders heeft laten denken en een concreet eindproduct in de vorm van het kunstwerk.

Grote namen van wereldverbeteraars of anders denkenden die gekozen zijn door groepjes zijn o.a.  Nelson Mandela, Boeddha, Micheal Jackson, Lady Gaga.

 

De uiteindelijke producten zijn beoordeeld door de opdrachtgeefster mw. Spelt, de docent mw. Meijer en door mw. Noordman. Mw. Noordman is verbonden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en koopt voor alle Nederlandse ambassades over de gehele wereld de kunstwerken in die in de ambassades te zien zijn. Voor de leerlingen van klas A3B was het heel spannend wat deze beoordelaars van hun kunstwerken vonden. Mw. Noordman was laaiend enthousiast over wat leerlingen van klas A3B met deze opdracht laten zien. Ze liet doorschemeren dat er best een aantal werken tussen zaten die zo in een ambassade zouden kunnen hangen.

Internationalisering in Atheneum C&C


Gedurende het schooljaar merk je als leerling dat je ook bij andere vakken op een C&C vaardige manier bezig bent. Zoals debatteren bij geschiedenis over een bijzonder onderwerp of schrijven met leerlingen op een school in het buitenland. De leerlingen van een Atheneum 3 klas hebben vorig jaar contact gehad met leerlingen op "La Arboleda school" in Cadiz (Spanje), Comenius Gymnasium te Gdynia (Polen) en met  leerlingen van het Ratsgymnasium te Osnabrück (Duitsland).


Vol enthousiasme zijn er brieven en kaarten over en weer gestuurd. Ook zijn er twee videoconferenties geweest tussen onze leerlingen en de Spaanse leerlingen.


Onze leerlingen zijn in voorjaar 2012 ook echt op uitwisseling geweest in Gdynia (Polen), El Puerto de Santa Mari-Cadiz (Spanje) en Osnabrück (Duitsland). Samen hebben de Nederlandse en buitenlandse leerlingen gewerkt aan presentaties over hun eigen land. Onze Atheneum leerlingen hebben gelogeerd bij hun buitenlandse leeftijdsgenoten.

Het was een geweldige en leerzame week. Het is de bedoeling deze contacten nog verder te verstevigen en we hopen van harte dat we ook dit jaar weer kunnen uitwisselen.

Dit schooljaar zijn wij op onze school gestart met een tweejarige deelname aan het Comenius projec": "Colours of the Rainbow". Het doel van dit project is het bewustzijn van verschillende culturen en talen binnen Europa te bevorderen. Internationalisering is een onderdeel van het Atheneum curriculum op onze school.

In groepjes maken de leerlingen PowerPoint presentaties over wat Nederland nu precies is en wat mensen uit het buitenland zeker over ons land, leefwijze van leeftijdgenoten en Nederlandse tradities zouden moeten weten. Op die manier krijgen leerlingen van onze andere Europese partnerscholen een duidelijk beeld van ons land.

Een Comenius project is een samenwerkingsproject tussen verschillende scholen van de Europese Unie. Binnen het project vinden er over en weer bezoeken en/of uitwisselingen plaats.

Debatteren

Debatwedstrijd Atheneum bovenbouw

Tijdens de lessen C&C proberen wij debatteren als onderdeel van de lessen in te bouwen. Al onze A4 leerlingen hebben jaarlijks drie debatdagen op onze school waarin ze belangrijke issues binnen de Europese Unie aankaarten en verdedigen.

Verder nemen onze bovenbouw leerlingen ook jaarlijks deel aan het NK Debat wat op onze school plaats vindt. Daarnaast vertegenwoordigt een groep leerlingen onze school drie dagen op het Middle European Parliament (MEP) in Utrecht. Dit is ook een soort debatwedstrijd waar vertegenwoordigers van vele scholen uit de regio aan mee doen.  

Wil je met ons verder praten over onze C&C lessen op het Atheneum, kom dan naar het “C&C”-lokaal op de atheneumgang  van het Open Huis van  2 februari 2013 tussen 10.00 – 13.00.

Informatie over Atheneum "C&C" is ook te verkrijgen bij mevrouw P. van Doorn, via doo@niftarlake.nl.