Boeken bestellen

Iddink verzorgt de levering van je gratis schoolboeken en leermiddelen. Je moet ze wel eerst bij Iddink bestellen. Je kunt bij Iddink ook terecht voor aanvullende zaken zoals een atlas of rekenmachine. Je bestelling wordt thuis afgeleverd.

Leerlingen die eerder bij Iddink hebben besteld, ontvangen hun inlever- en bestelinformatie via hun persoonlijke e-mailadres en dat van de ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast ontvangen de leerlingen een week voor het inleveren een e-mail met enkele aandachtspunten voor het inleveren en bestellen van de boeken.

Klik hier voor alle bestelinformatie.